دسته‌ها
تخته و بشگه قیمت تخته و بشگه

قیمت اجاره تخته و بشگه 99

اجاره 15 روزه:

 • قیمت اجاره هر تخته 4 یا 3 متری برای مدت 15 روز 40 هزار تومان
 • قیمت اجاره هر تخته 2 متری برای مدت 15 روز 30 هزار تومان
 • قیمت اجاره هر بشگه برای مدت 15 روز 40 هزار تومان

اجاره ماهانه:

 • قیمت اجاره هر تخته 4 یا 3 متری برای مدت1 ماه 50 هزار تومان
 • قیمت اجاره هر تخته 2 متری برای مدت 1 ماه 40 هزار تومان
 • قیمت اجاره هر بشگه برای مدت 1 ماه 50 هزار تومان

قوانین:

 • قطر تخته ها 5 سانت و عرض آنها مختلف بین 25 تا 30 سانت میباشد.
 • بشگه ها جهت کار بنایی و سالم میباشد اگر بشگه برای امور زیبایی و دکور لازم دارید . قبلا هماهنگ کنید.
 • اجاره فقط برای داخل شهر تهران مقدور است .
 • مبلغ 200 هزار تومان بابت حمل و بارگیری در انبار به مبلغ اجاره اضافه میشود.
 • در کارگاه مشتری تخلیه و بارگیری به عهده مشتری میباشد.
 • هیچگونه وجه تضمینی و سند هویتی جهت کرایه لازم نیست و مشتری با ارائه کارت ملی و عقد قرارداد میتواند اجناس را کرایه کند.
 • در صورت عقد قرار 15 روزه و تمدید قرار داد مبلغ 15 روز جدید اضاف میگردد و به ماهانه تبدیل نمیشود.
 • مبلغ حمل و بارگیری در تمدید قرار داد حذف میگردد.