تعرفه

تعرفه 2018-08-05T12:48:24+00:00

تعرفه اجاره داربست فلزی

مصوب داربست تهران جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال 97)

 

داربست

مصوب داربست تهران جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال 97)

برای اطلاع از قیمت روز لوازم داربست کلیک کنید

شرح فعالیت متراژ هزینه ماه اول (ریال) هزینه ماه های بعد (ریال)
داربست نما  کمتر از ۱۰۰ مترمربع مقطوع 4.500.000 متری 20.000
بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربع مقطوع 6.000.000    متری 20.000
به ازای هر متر مربع بالای ۲۰۰ متر متری 20.000         متری 20.000
چاله آسانسور و پاسیو (حداکثر۴*۳) و چهارپایه کمتر از ۱۵ مترارتفاع مقطوع 4.500.000         متری 250.000
به ازای هر متربالای ۱۵ مترارتفاع متری 250.000         متری 250.000
حفاظ و کفراژ کمتر از ۱۰۰ متر مکعب مقطوع 4.500.000         متری 10.000
به ازای هر مترمکعب بیش از ۱۰۰ متر مکعب متری 10.000         متری 10.000
راه پله موقت با کف پله معمولی به ازای هر متر ارتفاع متری 900.000        متری 450.000
راه پله موقت با کف پله پیش ساخته و ایمن به ازای هر متر ارتفاع متری 1.100.000       متری 550.000
کفراژ زیر بتنی تا ارتفاع ۱ متر(دهنه ۱ متری) کمتر از۵۰ متر مکعب مقطوع 4.500.000       متری 85,000
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعب متری 85,000      متری 85,000
کفراژ زیر بتنی با ارتفاع بیش از۱ متر(دهنه ۱ متری) کمتر از۵۰ متر مکعب مقطوع 4.500.000      متری 70.000
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعب متری 70.000     متری 70.000
هزینه تعمیرات و خرده کاری در صورت نیاز مقطوع 4.500.000

توضیحات قیمت اجاره داربست فلزی:

در محاسبه طول در نما هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول ساختمان ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ ساده هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ زیربتنی هر دهنه ۱ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از کف پایینترین پایه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میشود و ارقام خرد به سمت بالا گرد میشود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.